Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phương Đông

ĐỘI NGŨ

THẾ HỆ TIÊN PHONG

MR. NGUYỄN ĐÌNH LÂM

CHỦ TỊCH DANH DỰ

THẾ HỆ KẾ THỪA

MR. NGUYỄN NHẬT ANH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MS. NGUYỄN THỊ LAN

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

THẾ HỆ KẾ THỪA

Chính sách phát triển nhân sự của LAVIS BROTHERS luôn coi trọng và thu hút nhân tài “lấy nhân làm gốc”. Với định hướng trên, đội ngũ nhân sự của CÔNG TY TNHH LAVIS BROTHERS COATING ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng cùng quy mô lớn mạnh của Công ty. LAVIS BROTHERS có môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, phát huy cao nhất năng lực của từng nhân viên, góp phần nâng cao thương hiệu, hình ảnh của Công ty với khách hàng.