Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phương Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG

Xóm Giếng, Xã Chàng sơn, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

MST: 0500441820

info@phuongdonchangson.com +84 988 638 883